SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 22 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27737 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/53) MADDE 1 –23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) Bakanlığımızca sığır eti ithalatına izin verilen ülkelerdeki sağlıklı hayvanlardan etlerin elde edildiğini gösteren orijin ve veteriner sağlık sertifikası resmi veteriner tarafından tasdik edilmiş olacaktır.” MADDE 2 –Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Write a comment

Comments: 0