ET İTHALATI İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 2010/972

28.10.2010 tarih ve 27743 sayılı R.G.

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/10/2010 tarihli ve 38335 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) Sayılı Liste’de yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.


G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

   
   

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.90.05.00.00

Ağırlığı 80 kg.ı geçemeyenler

0(1)

0(1)

0(1)

0102.90.29.00.00

Diğerleri

0(1)

0(1)

0(1)

0102.90.49.00.00

Diğerleri

0(1)

0(1)

0(1)

0104.10.30.00.00

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

20(1)

20(1)

20(1)

0104.10.80.00.00

Diğerleri

20(1)

20(1)

20(1)


(1) Söz konusu gümrük vergisi, 1/4/2011 tarihinden itibaren %135 olarak uygulanır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Write a comment

Comments: 0