İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2007/25 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

11 Kasım 2010 PERŞEMBE 

Resmî Gazete

Sayı : 27756 

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

2007/25 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

              MADDE 1 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/25 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 G.T.P.

Eşyanın Tanımı

     CIF Kıymet         

4015.11

Cerrahide kullanılan eldivenler

4,5 ABD Doları/Kg*

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

0,18 ABD Doları/Çift

* Kg: Brüt ağırlık

 

              MADDE 2 Bu Tebliğ     yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

Write a comment

Comments: 0