24 Aralık 2010 Tarihli ve 27795 Sayılı Resmî Gazete de yayımlananYönetmelik ve Tebliğler

24 Aralık 2010 Tarihli ve 27795 Sayılı Resmî Gazete de yayımlananYönetmelik ve Tebliğler ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

  • İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Eki 2011 yılına ait kota miktarları)

 

  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/30)

 

  • Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2011/1)

 

  • 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/13)

 

  • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği  (No: 2010/10)

 

 

 

Saygılarımızla,

 

YÖNETİM KURULU

 

 

Ekleri görmek için tıklayınız


Write a comment

Comments: 0