EORI UYGULAMALARI HAKKINDA

EORI UYGULAMALARI HAKKINDA

 

23.12.2010 -Avrupa Birliği gümrük idareleri tarafından 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan giriş ve çıkış özet beyanlarının mükelleflerce elektronik ortamda sunulmasına ilişkin olarak, mükelleflerimize kolaylık sağlamak üzere Müsteşarlığımızca bir rehber hazırlanmıştır. Söz konusu metne http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/Sayfalar/ENSRehber.aspx internet adresinden ulaşılabilir.

 

22.12.2010 - Avrupa Birliği gümrük idareleri tarafından, giriş ve çıkış özet beyanlarının mükelleflerce elektronik ortamda sunulması uygulamasına 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle başlanacaktır. Müsteşarlığımıza intikal eden taleplerden, söz konusu uygulama ile EORI uygulamasının mükelleflerimizce birbirine karıştırıldığı anlaşılmaktadır. EORI numarası Avrupa Birliği gümrük idareleri tarafından 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle uygulanmakta olup, ayrıntılı bilgiye http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/abdisiliskiler/Sayfalar/AEO-EORI.aspx internet adresinden ulaşılabilir. Dolayısıyla EORI numarası uygulaması açısından 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle gündeme gelecek yeni bir husus bulunmamaktadır.

 

AB Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olmayan operatörler (taşımacılar, ihracatçılar, ithalatçılar, vb.) doğrudan AB gümrük idareleriyle muhatap olmaları; bir başka ifadeyle doğrudan AB gümrük idarelerine özet beyan, gümrük beyanı, giriş/çıkış öncesi özet beyan vermeleri, geçici depolama vb. faaliyetler için izin başvurusunda bulunmaları ya da yetkilendirilmiş yükümlü (AEO) başvurusunda bulunmaları veya bulunmayı öngörmeleri halinde, faaliyetlerde bulunacakları ilk Üye Ülkenin makamları tarafından kaydedilecektir.

 

Write a comment

Comments: 0