CANLI HAYVAN VE ET İTHALATÇILARI İÇİN YARARLI LİNKLER

ABD Brown Swiss Birliği 
ABD Holstein Birliği
ABD Ulusal Et Sığırcılığı Birliği
Accelerated Genetics
Accelerated Genetics
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
AGRİTA
Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Alfasan
Almanya Holstein Birliği
Amerikan Angus Birliği
Amerikan Hayvan Yetiştiricileri Birliği (NAAB)
ANAFİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum
Avusturalya Holstein Birliği
Avusturya Holstein Birliği
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim Vetmedica
Boğa Arama Sitesi
Bu Toprağın Sesi
Caldez Kireç
Celcius and Fahrenheit Conventer
Centimeter to Feet Conversion
Convert foot to centimetre
CSS (Certified Semen Services)
DeLaval
DeLaval Türkiye
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
E-Devlet
EGE TECHNA (Hayvan Besleme Teknikleri)
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ertan Tarım ve Hayvancılık İşletmesi
ET Sanayi Dergisi
Fahrenheit to Celsius Conventer
Fırat üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ
Gebelik Tablosu (283 gün)
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hauptner
İCAR
İngiliz Vademecum
İngiltere Holstein Birliği
İnterbull
İrlanda Holstein Freisian Birliği
İsrail Sığır Yetiştiricileri Birliği
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
İsviçre Brown-Swiss Birliği
İsviçre Holstein Birliği
İzmir Tarım Grubu
İzmir Ticaret Odası
İzmir Veteriner Hekimler Odası
Jurox
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Kanada Holstein Birliği
Kela-Phenix
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Krka
Laboratorios Ovejero
Merck Veteriner Manual
Minitube
Minitube
National Mastitis Council
Novartis Hayvan Sağlığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Select Sires
SETBİR
Slovakya Genetik (Top 100)
Süt Hayvancılığı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Tarım Merkezi
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü
Tarımsal.net
Techna 
Ted Ecza
Temperature Conversion
TicariVideo.com
Türk Veteriner Hekimler Birliği
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Süt, Et, Gıda San. ve Üreticileri Birliği
TÜSEDAD
TÜSİAD
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Veteriner Cerrahi Derneği
Veteriner Halk Sağlığı Derneği
VİSAD (Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği)
World Veterinary Association
World Wide Sires
Yaprak Çiftliği
Yeni Zelanda Holstein Birliği

 

Write a comment

Comments: 0