Giriş Özet Beyanı Uygulaması

Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.12.2010 tarih 7475 sayılı yazı için buraya tıklayınız.

Write a comment

Comments: 0