BELGELER (KISACA)

 

Dış ticarette kullanılan belli başlı belgeler ve kısaca açıklamaları aşağıda listelenmiştir:

 

A.T.A KARNESİ 

Uluslararası terminolojide "A.T.A Carnet"; Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belgedir. 

 

ANALİZ RAPORU

Uluslararası terminolojide "Certificate of Analysis"; Tahlil gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddeler için gerekli olan rapordur.

 

A.TR. DOLAŞIM BELGESİ

Uluslararası terminolojide "Movement Certificate"; Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belgedir.

 

BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI

Uluslararası terminolojide "Phytosanitary certificate"; Bitki veya bitkisel ürünlerin tehlikeli hastalık, zararlı maddeler, ilaç kalıntıları içermediği ve haşereden korunmuş olduğunu gösteren belgedir.

 

ÇEKİ LİSTESİ

Uluslararası terminolojide "Weight List"; Malların yüklendiği taşıtlar itibariyle her birim, paket, çuval vb. ağırlığının ayrıntılı gösterildiği listedir.

 

KOLİ/AMBALAJ LİSTESİ

Uluslararası terminolojide "Packing List"; İhraç edilecek ürünlerin ambalajı, her bir kutu, balya veya çuvalın içinde neler olduğu ve yüklemeye konu kolilerin boyutları ve ağırlığı gibi detaylı bilgiler içeren listedir.

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

Uluslararası terminolojide "Movement Certificate"; EFTA Ülkeleri , Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir.

 

TİCARİ FATURA

Uluslararası terminolojide "Commercial Invoice"; Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli gibi bilgileri gösteren mahallinde tanzim edilen kesin satış faturasıdır.

 

PROFORMA FATURA

Uluslararası terminolojide "Proforma Invoice"; Satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir satış teklifi ya da ön fatura niteliğindedir.

 

KONSOLOSLUK FATURASI

Uluslararası terminolojide "Consular Invoice"; İhracatçı firmanın malını ihraç edeceği ülkenin konsolosluğundan temin edeceği boş fatura formunu doldurarak konsolosluğa tasdik ettiği faturalardır.

 

TASDİKLİ FATURA

Uluslararası terminolojide "Legalized / Certified Invoice"; İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın, ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması sonucunda tasdikli fatura elde edilmiş olur.

 

NAVLUN FATURASI

Uluslararası terminolojide "Freight Invoice"; navlun satıcı tarafından ödendiğinde düzenlenen taşıma ücretini de gösterir faturadır.navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilir.

 

GÖZETİM BELGESİ

Uluslararası terminolojide ""Inspection Certificate"; Ticarete konu olan malın satış sözleşmesinde öngörülen koşullara uygunluğunu göstermek amacıyla bir gözetim şirketi tarafından hazırlanan belgedir.

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

Uluslararası terminolojide "Customs Declaration Form"; İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

 

HELAL BELGESİ

Uluslararası terminolojide "Helal Certificate"; İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, kesimlerin islami kurallara uygun olduğunu gösterir belgedir.

 

SEVK BELGESİ – KONŞİMENTO

Uluslararası terminolojide "Bill of Lading / Consignment Note"; İhracatçı ile nakliyeye konu olan malları belli bir noktadan diğerine taşıyacak olan taşıyıcı arasında yapılan taşıma sözleşmesidir.

 

DENİZ KONŞİMENTOSU

Uluslararası terminolojide "Marine / Ocean Bill of Lading"; Deniz taşımacılığında belge konusu malların taşınmak üzere teslim alındığını ya da yüklendiği kanıtlayan belgedir.

 

KARAYOLU TAŞIMA BELGESİ

Uluslararası terminolojide "Road Waybill"; Malların nakliyeci firma tarafından istenilen yere taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgedir.

 

KARMA TAŞIMA BELGESİ

Uluslararası terminolojide "Combined Billf of Lading"; Belgeye konu malların taşımasında birden fazla taşıma aracı sözkonusu olduğu durumlarda taşıyıcı tarafından yükletene verilen ve malların teslim alındığı yerden varış yerine kadar taşınacağını gösteren belgedir.

 

MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Uluslararası terminolojide "Certificate of Origin"; Dış ticarete konu malların menşeini yani üretildiği ülkeyi gösteren belgedir.

 

ÖZEL MENŞE ŞEHADETNAMESİ – FORM A

Uluslararası terminolojide "Certificate of Origin"; Genel Preferanslar sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta düzenlenen menşe şehadetnamesidir.

 

RADYASYON ANALİZ BELGESİ

Uluslararası terminolojide "Radiation Certificate"; Tarım ürünlerin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz  olduğunu kanıtlayan belgedir.

 

SİGORTA POLİÇESİ

Uluslararası terminolojide "Insurance Policy"; Sigortalı ile  sigorta firması arasında yapılan sözleşme uyarınca sigortaya konu olan malın risklere karşı sigorta edildiğini kanıtlayan ve tarafların hak ve sorumluluklarını gösteren belgedir.

 

TIR KARNESİ

Uluslararası terminolojide "TIR Carnet"; 1959 yılında Cenevre'de imzalanan TIR sözleşmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler arasında uluslararası nakliyat yapan araçlar için kullanılan belgedir.   

 

HAVAYOLU TAŞIMA SENEDİ / HAVA KONŞİMENTOSU

Uluslararası terminolojide "Airwaybill"; Havayolu şirketlerince düzenlenen malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgedir.