G.T.I.P. NEDİR ? kaynak www.tradeatlas.com

GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetvelinin yerine kullanılan GTİP, aslında Gümrük Tarife Cetveli’nde 12’li koda verilen isimdir.

Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Aromonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem’de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır.

Uluslararası düzeyde Armonize Sistem ile ilgili düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de, dar anlamada Armonize Sistem, geniş anlamda ise tarife cetveli ile ilgili sorumlu kurum Gümrük Müsteşarlığıdır.

Dünya’da yaklaşık 200 ülke ve ekonomi bu sistemi kullanmaktadır. Gümrüklerde, ürünler bu kodlar üzerinden kayıt altına alınmaktadır. Her bir eşya/eşya grubu için bir GTİP bulunmaktadır. Ticarete konu olan eşyalar gümrükte işlem görürken bu kodlar üzerinden işlem görmektedir.

Armonize Sistem (Tarife Cetveli - GTİP) 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşan bir sınıflandırma sistemidir. Fasıllar 2’li kodlara, her bir fasıl 4’lü kod olan pozisyonlara ve her bir pozisyon ise 6’li kod olan alt pozisyonlara ayrılmıştır.

Her ülkenin tarife cetvelindeki 2’li, 4’lü ve 6’lı kodları tüm dünyada aynıdır. Diğer bir ifadeyle, bu kodlar tüm dünyada aynı ürünü/ürünleri ifade etmektedirler. 
Örneğin, tüm ülkelerin gümrüklerinde, 0711.20 GTİP Kodu (HS Code) dendiğinde “zeytin” anlaşılmaktadır.

Armonize Sistem’de (Tarife Cetveli - GTİP) 6’lı koddan sonraki bölümleri, ülkeler kendi ihtiyaçlarına (daha detaylı istatistik almak ve gümrük vergilerini daha detay ürün bazında uygulamak için ) göre düzenleyebilmektedir/detaylandırabilmektedir.

Örneğin, Türkiye’de ürünler en detay bazda 12’li kodla, ABD, AB, Kanada ve Çin’de 10’lu kodla, Japonya ve Moldova’da 9’lu kodla, Hindistan’da 8’li kodla sınıflandırılmaktadır.

Türkiye, tarife cetvelini, tüm dünya ile ortak olan 6’lı koddan sonra, 8’li, 10’lu ve 12’li olmak üzere daha detay olarak sınıflandırmıştır.

Avrupa Birliği, üye ülkelerinin ticaret istatistiklerini daha detay izleyebilmek için Combined Nomenclature (CN) adlı 8’li ortak kodu kullanmaktadır. CN = HS Code + 2. Türkiye, Avrupa Birliği ile Ortak Gümrük Birliğine sahip olmasından dolayı, Türkiye’nin 8’li bazdaki kodları ve ürün grupları Avrupa Birliği ülkeleri ile aynıdır.

Türk Gümrük Tarife cetvelinde 10’lu baz olan “Milli alt açılım kodu” farklı vergi uygulamalarımız için açılan pozisyonlar olmakla birlikte pratikte kullanılmamaktadır. Bu nedenle, ülkemizde gümrük vergileri 12’li bazda belirlenmektedir. Tarife cetvelinde, 12’li kod olan GTİP, ülkemizde ürünlerin en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük vergilerinin uygulandığı ve istatistiksel amaçlarla kullanılan koddur.

Özetle, Türk Gümrük Cetvelinin ilk 6 hanesi armonize sistemi, sonraki iki hane (8’li kod) AB Kombine Nomanklatür - CN kodunu, sonraki iki hane Milli alt açılım kodunu (10’lu kod) ve 12’li kod ise istatistik açılım olan GTİP’i ifade etmektedir.

Teknik olarak her bir kod ayrı bir isimle adlandırılmaktadır. Söz konusu adlandırma aşağıda yer almaktadır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yapısı

Türkçe

Örnek

İngilizce

Bölüm

 

Section

-- (2) Fasıl -

84

Chapter

--.--(4) Pozisyon -

84.01

Heading

----.-- (6) Alt Pozisyon -

8401.20

Subheading

---- -- (8) AB Kombine Nomanklatür -  CN

8401.20.00

6’lı bazdan sonra her ülke kendi ihtiyaçlarına göre sınıflandırma kodlarını yapmaktadır.*

----.--.--(10) Milli alt açılım kodu

8401.20.00.10

----.--.--.--.(12) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

8401.20.00.10.15

* Örneğin, ABD, AB, Kanada ve Çin’de ürünler en detay bazda 10’lu kodla, Türkiye 12’li kodla, Hindistan 8’li kodla, Japonya ve Moldova 9’lu kodla sınıflandırılmaktadır.

03.01.99.80.00.13 GTİP nolu Canlı Levrek balığının tarife cevtveli yapısı

03

01

99

80

00

13

Fasıl

Pozisyon

Alt Pozisyon

CN*

Milli alt açılım

GTİP

* AB Kombine Nomanklatür

GTIP Sorgulama - GTIP Arama

Ürününüzün GTİP numarasını öğrenmek için, arama kutucuğunda GTİP seçiliyken, gelen Gözat | Bul butonlarından faydalanabilirsiniz. Gözat butonu ile tarife cetvelinin (GTİP’lerin) tamamını (2’li, 4’lü ve 6’lı) görebilir, Bul butonu ile de tarife cetvelinin tamamında kelime bazlı arama yapabilirsiniz.

Tarife Cetvelinin Okunuşu
Tarife cetvelinin yapısının yanı sıra, ürününüzün GTİP kodunu öğrenmek için tarife cetvelindeki kalemlerin nasıl okunması gerektiği de önem arz etmektedir.

03. fasılda “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” yer alan 03.01 pozisyounundaki “Canlı Balıklar” örnek olarak incelenmiştir.

03.01
Canlı balıklar:
0301.10
- Süs balıkları:
0301.10.10.00.00
 - - Tatlısu süs balıkları
0301.10.90.00.00
 - - Deniz süs balıkları

 

 - Diğer canlı balıklar:
0301.91
 - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

 

      clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
 
      Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0301.91.10.00.00
 - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden Olanlar
0301.91.90.00.00
 - - - Diğerleri
0301.92.00.00.00
 - - Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0301.93.00.00.00
 - - Sazan balıkları
0301.94.00.00.00
 - - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus)
0301.95.00.00.00
 - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)
0301.99
 - - Diğerleri:

 

 - - - Tatlısu balıkları:
0301.99.11.00.00
 - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,

 

          Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus

 

          kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus ), Atlantik

 

          somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)
0301.99.19.00.00
 - - - - Diğerleri

 

 - - - Deniz balıkları
0301.99.80.00.13
 - - - - Levrek
0301.99.80.00.14
 - - - - Çipura
0301.99.80.00.18
 - - - - Diğerleri
 

Cetveldeki aynı bölümdeki ürün gruplarında çizgi sayısı az olan ürün grubu, çizgi sayısı çok olan ürün grubunu kapsamaktadır veya çizgi sayısı çok olan ürün grupları, çizgi sayısı az olan ürün grubunun alt açılımlardır. Örneğin;

 

 - - - Deniz balıkları

0301.99.80.00.13

 - - - - Levrek

0301.99.80.00.14

 - - - - Çipura

0301.99.80.00.18

 - - - - Diğerleri

Bu örnekte, “- - - Deniz balıkları” 8’li bazda 0301.99.80 kodu ifade etmektedir. “- - - Deniz balıkları”;

  • “0301.99.80.00.13 - - - Levrek”,
  • “0301.99.80.00.14 - - - - Çipura” ve
  • “0301.99.80.00.18 - - - - Diğerleri”

ürün gruplarını kapsamaktadır.

Diğer bir örnek olarak 03. Fasıldaki “Diğer Canlı Balıklar” incelenmiştir.:

 

- Diğer canlı balıklar:
0301.91
- - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

 

     clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,

 

     Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster):
0301.91.10.00.00
- - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar
0301.91.90.00.00
- - - Diğerleri
0301.92.00.00.00
- - Yılan balıkları (Anguilla spp.)
0301.93.00.00.00
- - Sazan balıkları
0301.94.00.00.00
- - Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus)
0301.95.00.00.00
- - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii)
0301.99
- - Diğerleri:
 

 

Bu örnekte, tek çizgili “- Diğer Canlı Balıklar”, 0301.91, 0301.92, 0301.93, 0301.94, 0301.95 alt pozisyonlarını kapsamaktadır.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin tamamına, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın  internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Tarife cetvelinde ürünler, genellikle, yatay ve dikey olarak hamdan işlenmişe doğru gitmektedir. Örneğin 3901 pozisyonunda “Etilen polimerleri (ilk şekillerde)” plastiğin ham hali yer alırken, 3924 pozisyonunda ise “Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası” olmak üzere plastikten işlenmiş eşyalar yer almaktadır.

Diğer bir örnek; 7601 pozisyonunda “İşlenmemiş aluminyum” yer alırken, 7614 pozisyonunda  “Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar” bukunmaktadır.

 

               TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları)

 

 

BÖLÜM I

 

CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

Canlı hayvanlar
Etler ve yenilen sakatat
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
 

 BÖLÜM II

 

 BİTKİSEL ÜRÜNLER

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavun ve karpuzların kabukları
Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat
Hububat
Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni
Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 

BÖLÜM III

 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar
 

BÖLÜM IV

 

GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
Şeker ve şeker mamulleri
Kakao ve kakao müstahzarları
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

 

BÖLÜM V

 

MİNERAL MADDELER

Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
Metal cevherleri, cüruf ve kül
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

 

BÖLÜM VI

 

KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri
Organik kimyasallar
Eczacılık ürünleri
Gübreler
Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
Muhtelif kimyasal ürünler

 

BÖLÜM VII

 

PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

Plastikler ve mamulleri
Kauçuk ve kauçuktan eşya

 

BÖLÜM VIII

 

DERİLER, KÖSELELER, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

 

BÖLÜM IX

 

AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
Mantar ve mantardan eşya
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

 

BÖLÜM X

 

ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞIT VE KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR; KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

 

BÖLÜM XI

 

DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

İpek
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
Pamuk
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
Sentetik ve suni devamsız lifler
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
Örme mensucat
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

 

BÖLÜM XII

 

AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
Başlıklar ve aksamı
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

 

BÖLÜM XIII

 

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
Seramik mamulleri
Cam ve cam eşya

 

BÖLÜM XIV

 

TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

 

BÖLÜM XV

 

ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Demir ve çelik
Demir veya çelikten eşya
Bakır ve bakırdan eşya
Nikel ve nikelden eşya
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Fasıl 77
(İleride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)
Kurşun ve kurşundan eşya
Çinko ve çinkodan eşya
Kalay ve kalaydan eşya
Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
Adi metallerden çeşitli eşya

 

BÖLÜM XVI

 

MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ: BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR: BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

BÖLÜM XVII

 

     NAKİL VASITALARI

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
Kara nakil vasıtaları ve bunların aksam, parça ve aksesuarları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç)
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

 

BÖLÜM XVIII

 

OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

 

BÖLÜM XIX

 

 

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

 

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

 

BÖLÜM XX

 

 

MUHTELİF MAMUL EŞYA

 

Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

Çeşitli mamul eşya

 

 

BÖLÜM XXI

 

 

SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

 

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

 

 

      * * *