EUR–1 DOLAŞIM BELGESİ

  • EUR-1 Dolaşım belgelerinin fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile aynıdır. EUR-1 belgesi ATR belgelerinden farklı olarak, EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç, İzlanda) ile Türkiye arasında yapılan ticarette, Türkiye ile AB ülkeleri arasında AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili ürünlerin ticaretinde ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerle yapılan ticarette kullanılmaktadır.
  • Gümrük indiriminden yararlanılmasını sağlayan ve bağlı bulunulan Oda'dan temin edilebilen bu belge, Odaca onaylandıktan sonra vizesi yapılmak üzere Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilir.
  • İhracatçı ülkede düzenlenir ve ithalatçıya ulaştırılır.

 

  • İthal gümrüğünde kullanılan bir belgedir. Sanayi ürünlerinin ithalinde vergi muafiyeti sağlar.
  • Bir ürün her ne kadar bir sanayi ürünü olarak biliniyorsa da ithal gümrüğüne ulaştığında belgeleri arasında EURO-1 belgesi yoksa ithalatçı gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaktır.
  • EUR 1 Dolaşım Sertifikası 5 nüsha olarak düzenlenir.

  • İhracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

 DÜZENLENDİĞİ ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Serbest Ticaret Anlaşmamız Bulunan Ülkeler:

1- Filistin Kurtuluş Örgütü
2- Mısır
3- İsrail Devleti
4- Makedonya Cumhuriyeti
5- Hırvatistan Cumhuriyeti
6- Bosna Hersek
7- Filistin Kurtuluş Örgütü
8- Tunus
9- Fas

  • EFTA ülkeleri:

10- İsviçre Federasyonu
11- Norveç Krallığı
12- İzlanda Cumhuriyeti
13- Lichtenstein Prensliği