TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ(2009)

 
   
  AÇIKLAMALAR
  ÖLÇÜ BİRİMLERİ
  KISALTMALAR
  TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
  2008-2009 KORELASYON TABLOSU
   
  İÇİNDEKİLER
   
  BÖLÜM I
  CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSALÜRÜNLER
 
1 Canlı hayvanlar........ Açıklama
2 Etler ve yenilen sakatat Açıklama
3 Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar.... Açıklama
4 Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler... Açıklama
5 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler .. Açıklama
   
  BÖLÜM II
  BİTKİSELÜRÜNLER
6 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakİarı... Açıklama
7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular.. Açıklama
8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları. Açıklama
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat. . Açıklama
10 Hububat.. Açıklama
11 Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni. Açıklama
12 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem .. Açıklama
13 Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar... Açıklama
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler.. Açıklama
   
   
  BÖLÜM III
  HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMAÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
 
15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar......... Açıklama
 
 
BÖLÜM IV
  GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
 
16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları.. Açıklama
17 Şeker ve şeker mamulleri. Açıklama
18 Kakao ve kakao müstahzarları.. Açıklama
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri. Açıklama
20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar.. Açıklama
21 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları.. Açıklama
22 Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke. Açıklama
23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler... Açıklama
24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler.. Açıklama
 
 
 
BÖLÜM V
  MİNERAL MADDELER
 
25 Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento. Açıklama
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül... Açıklama
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar. Açıklama
   
 
BÖLÜM VI
  KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİÜRÜNLERİ
 
28 Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri.... Açıklama
29 Organik kimyasal ürünler.. Açıklama
30 Eczacılık ürünleri.. Açıklama
31 Gübreler. Açıklama
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler.. Açıklama
33 Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları.... Açıklama
34 Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları.. Açıklama
35 Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler.. Açıklama
36 Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler. Açıklama
37 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya. Açıklama
38 Muhtelif kimyasal maddeler.. Açıklama
 
 
BÖLÜM VII
  PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
 
39 Plastikler ve mamulleri... Açıklama
40 Kauçuk ve kauçuktan eşya... Açıklama
 
  BÖLÜM VIII
  DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)
 
41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler... Açıklama
42 Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç). Açıklama
43 Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri.. Açıklama
 
 
BÖLÜM IX
  AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
 
44 Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü.. Açıklama
45 Mantar ve mantardan eşya... Açıklama
46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası. Açıklama
 
 
BÖLÜM X
  ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
 
47 Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar). Açıklama
48 Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya Açıklama 
49 Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar Açıklama
   
 
BÖLÜM XI
  DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
 
50 İpek Açıklama
51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat Açıklama
52 Pamuk Açıklama
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat Açıklama
54 Sentetik ve suni filamentler. Açıklama
55 Sentetik ve suni devamsız lifler. Açıklama
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya. Açıklama
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları. Açıklama
58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler. Açıklama
59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya. Açıklama
60 Örme eşya. Açıklama
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı. Açıklama
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı  Açıklama
63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar. Açıklama
 
 
BÖLÜM XII
  AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR,İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMAİÇEKLER;İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
 
64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı. Açıklama
65 Başlıklar ve aksamı.. Açıklama
66 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı. Açıklama 
67 Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya. Açıklama
   
 
BÖLÜM XIII
  TAŞ, ALÇI,İMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
 
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya.. Açıklama
69 Seramik mamulleri. Açıklama
70 Cam ve cam eşya  Açıklama
 
 
 
BÖLÜM XIV
  TABİİ VEYA KÜLTÜRİNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
 
71 Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar Açıklama
 
 
BÖLÜM XV
  ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
 
72 Demir ve çelik. Açıklama
73 Demir veya çelikten eşya. Açıklama
74 Bakır ve bakırdan eşya Açıklama
75 Nikel ve nikelden eşya Açıklama
76 Aluminyum ve aluminyumdan eşya. Açıklama
77 (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.) Açıklama
78 Kurşun ve kurşundan eşya Açıklama
79 Çinko ve çinkodan eşya Açıklama
80 Kalay ve kalaydan eşya. Açıklama
81 Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya Açıklama
82 Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları.. Açıklama
83 Adi metallerden çeşitli eşya.. Açıklama
 
 
BÖLÜM XVI
  MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
 
84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları. Açıklama
85 Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı. Açıklama
 
 
BÖLÜM XVII
  NAKİL VASITALARI
 
86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları. Açıklama
87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı. Açıklama
88 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar.. Açıklama
89 Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar. Açıklama
 
 
BÖLÜM XVIII
  OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
 
90 Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı.. Açıklama
91 Saatler ve bunların aksam ve parçaları.. Açıklama
92 Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı.. Açıklama
 
 
BÖLÜM XIX
  SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
 
93 Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı... Açıklama
 
 
BÖLÜM XX
  MUHTELİF MAMUL EŞYA
 
94 Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar. Açıklama
95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı.. Açıklama
96 Çeşitli mamul eşya.. Açıklama
 
BÖLÜM XXI
  SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
 
97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar.. Açıklama
98 Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.
99 Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.