Kontrol Belgesi
İthal edilecek ürünün Canlı (insan, hayvan, bitki vb.) ve Çevre Sağlığı açısından 
uygunluğunun denetlenmesi amacıyla, Gümrük engelinin kaldırılması için, 
ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan, 
ithalat yapılmadan önce alınan "İTHALE UYGUNLUK / İZİN" yazısıdır.

 

Kontrol Belgesi Neden ve Nereden Alınır?

 

Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.

İthal edilecek ürünün çeşidine ve özelliğine göre, belge alınacak makam değişiklik göstermektedir. Ürününüzün özelliklerine göre, ilgili olduğu Bakanlığın sayfasını inceleyiniz.

        Tarım Bakanlığı      Sağlık Bakanlığı      Çevre Bakanlığı     EPDK     İŞGÜM

 

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

 

Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra  İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

 

Kontrol Belgesi Alınmasında Şenolsun Group’un Hizmetleri Nelerdir?

 

1.           İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,

2.           İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,

3.           İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,

4.           Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,

5.           Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,

.           İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,

7.           Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

 

 

İthal etmek istediğiniz ürünlerinizin, 
ilgili ülkeden çıkış işlemlerini yaptırmadan ve ürünleriniz gümrüğe gelmeden, 
ürünlerin ithalat uygulamaları 
ile ilgili türlü işlem veya bilgi için 
Şenolsun Group Proje uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

 

Tel. 0090 232 421 15 38

Email. info@senolsungroup.com